Årsmöte, Föreningen Gamla Blackebergare INSTÄLLT  

 

  Tisdag 17 mars 2020 kl. 18:30 i Blackebergs Gymnasium

Vi återkommer med nytt datum.
Dagordning i övrigt

Vi kan räkna med att det blir diskussion om föreningens stöd till skolan och om årsavgiften. Inga personförändringar i styrelsen har föreslagits av valberedningen.

 

Årsberättelse

Sju program ordnades under 2019: visning av Folksamhusets imponerande konstsamlingar, den glömda tapetskatten i Tapetverkstaden på Långholmen, Svartbrödrakonventets omgivningar och källare i Gamla Stan, golfmästerskap samt årsmöte och höstfest. Stadsarkivet inställde vårt planerade besök där med kort varsel på grund av sjukdom – något som vi aldrig tidigare upplevt under vår tjugoåriga programhistoria. Men en stor skara deltog ändå i den som vanligt anslutande
trevliga middagen på Carlos Bandas restaurang Lilla grisen. Dessutom var vi välkomna till två av skolans arrangemang, retoriktävlingen och musikalen, ”Rock ages”. Och förstås till luncherna i skolan den första tisdagen i varje månad under terminerna. Vid 2019 års slut hade föreningen 318 medlemmar, en minskning med 5 trots ett inflöde av 16 nya medlemmar. Det ekonomiska resultatet var 17 355 kronor, en återhämtning efter 2018 års förlust, till en behållning på 108 395 kronor.
21 800 kronor utdelade vi i stipendier eller annat stöd till skolan. Fullständiga handlingar kommer att finnas här på webbplatsen samt vid årsmötet.

 
  Vi bjuder på eftersits.
Anmälan:
Senast fredagen den 13 mars till

aktivitet at gamlablackebergare.se

eller på telefon 070 3663928 (Kerstin Eliasson)

 
 
Glöm inte årsavgiften.
Årsavgiften för 2020 är 200 kronor som betalas in på plusgiro 117 99 11-1.
Fakturan medföljde medlemsbladet som skickats ut till medlemmarna.
   
 
Årsmöteshandlingar