Årsmöten
 

2023
Årsmöte 15 mars 2023 kl. 18:30 i Blackebergs Gymnasium
Dagordning
Valberedningens förslag
Årsberättelse
Protokoll
Balansrapport
Resultatrapport

2022
Årsmöte 16 mars 2022 kl. 18:30 i Blackebergs Gymnasium
Dagordning
Valberedningens förslag
Årsberättelse
Protokoll
Balansrapport
Resultatrapport

2021
Årsmöte 22 september kl. 19 i skolan (senarelagt p.g.a. Corona-pandemin)
Dagordning
Valberedningens förslag
Årsberättelse
Protokoll
Balansrapport
Resultatrapport

2020
22 oktober kl. 18.30 i skolan (senarelagt p.g.a. Corona-pandemin)
Valberedningens förslag
Årsberättelse
Protokoll
Balansrapport
Resultatrapport

2019
14 mars kl. 18 i skolan
Årsberättelse 2018
Protokoll

Balansrapport
Resultatrapport

2018
13 mars kl. 18.00 i skolan
Årsberättelse 2017
Protokoll

Balansrapport
Resultatrapport

2017
16 mars kl. 18.30 i skolan
Årsberättelse 2016
Protokoll

Balansrapport
Resultatrapport

2016
16 mars kl. 18.30 i skolan
Årsberättelse 2015
Protokoll

Balansrapport
Resultatrapport

2015
Årsberättelse 2014
Protokoll

Balansrapport
Resultatrapport

2014
12 mars kl. 18.30 i skolan
Årsberättelse 2013
Protokoll

Balansrapport
Resultatrapport

2013
20 mars kl. 18.30 i skolan
Årsberättelse 2012
Protokoll

Balansrapport
Resultatrapport

2012
15 mars kl. 18.30 i skolan
Årsberättelse 2011
Protokoll

Balansrapport
Resultatrapport

2011
9 mars kl. 18.30 i skolan
Årsberättelse 2009-10
Protokoll

2009
3 oktober kl. 17
Årsberättelse 2008-09
Protokoll

2007
25 september
Årsberättelse 2007-08
Protokoll

2006
28 september
Inbjudan till årsmöte 2006 (innehåller även årsberättelse 2005-06)
Protokoll

2005
27 september
Inbjudan till årsmöte 2005 (innehåller även årsberättelse 2004-05)
Protokoll

2004
21 september
Inbjudan och årsberättelse 2003-04
Protokoll

2003
23 september
Inbjudan och årsberättelse 2002-03
Protokoll

2002
Protokoll