Uppsatstävlingen 2023

Årets upplaga, den sextonde, av Gamla Blackeberges årliga uppsatstävling är avgjord. Temat var "AI - problem och möjligheter". Vid avslutningen den 21 december delade vår förenings skattmästare Göran Mattisson ut första pris till Oscar Flores och delat andrapris till Hanna Bergquist som blev glatt överraskade. Alma Lahovary, som fick delat andrapris, var förhindrad att närvara. Motiveringarna: För ett oväntat perspektiv på en möjlig drivkraft bakom AI (Oscar). För en välfunnen sammanfattning av både kända och mindre kända problem med AI (Hanna).  För en läsvärd sammanfattning av problematiken ring AI (Alma).

Gamla Blackebergares jury har valt ut tre bidrag i årets uppsatstävling.

I juryn:
Peter Hellström, tidigare ordförande i Gamla Blackebergare
Jannecke Schulman, tidigare informatör Riksradion, SIS och KTH.
Hans Wolf, tidigare journalist DN

Oscar Flores och Hanna Bergquist flankerad av Gamla Blackebergares skattmästare, Göran Mattisson.


Läs de belönade uppsatserna i .pdf-format (klicka på namnen)

Första pris Oscar Flores 3000 kr ”För ett oväntat perspektiv på en möjlig drivkraft bakom AI.”


Delat andra pris Hanna Bergquist 1000 kr ”För en välfunnen sammanfattning av både kända och mindre kända problem med AI.”

och Alma Lahovary 1000 kr, ”För en bra och läsvärd sammanfattning av problematiken kring AI.”