Styrelsen

I företeckningen nedan har e-post-adresserna skrivits med "at" i stället för @ för att försvåra automatisk spamning.
Du kan ändå använda dem genom att klicka på dem och på så sätt starta ditt lokala mail-program för att skicka e-post.
Om du har webbaserad e-post kan du högerklicka på adressen och "kopiera epostadress" (kan heta lite olika i olika webbläsare) och sedan klistra in den i adressfältet i webbmailen.
 

 
  Ordförande
Bengt Palmlöf
08 - 89 20 10
070 - 422 80 67
ordforande at gamlablackebergare.se

Vice ordförande, (jubileum, aktiviteter)
Marianne Berggren
070 - 874 05 06
viceordforande at gamlablackebergare.se

Skattmästare (medlemsregister, ekonomi)
Göran Mattisson
08 - 26 95 77
kassor at gamlablackebergare.se

Sekreterare
Anne Marie Poignant
076 - 393 42 34
sekreterare at gamlablackebergare.se

Chefredaktör medlemsbladet
Hans Wolf
08 - 37 09 41
redaktor at gamlablackebergare.se

Ledamot (webbmaster, IT)
Lars Valentin
070 - 540 88 48
medlem at gamlablackebergare.se

Ledamot (jubileum och aktiviteter)
Lena Rönnerfält
070 - 363 25 91
aktivitet at gamlablackebergare.se

Ledamot (kontakt med skolan, aktiviteter)
Marie Nehlmark
072 - 252 02 62
skolkontakt at gamlablackebergare.se

Ledamot
Gunilla Larsson
072 - 310 79 82

Ledamot
Ingrid Skoglund
070 - 640 66 52
 

 


Inloggning endast för styrelsemedlemmar (lösenord krävs)