Stöd till jubiléer
Många gamla Blackebergare vill ha jubileumsfest. Vi vet att det ofta stupar på praktiska frågor. Det är här vi kan ge stöd. Vi kan hjälpa till med praktiska råd och tips.