Bilder från skoltiden

Här har vi samlat bilder från interiör och exteriör från Blackebergs Läroverk (som det en gång hette).


Skolbygget 1951 - 1953
Skolan, exteriör och interiör
Wergeland Street Jazz Club
Dag Hammarskjöld till minne

Film från skolan 1955, 1956

I skolan på 50-talet