Skoljubileum 60 år, 3 oktober 2009

Lars Valentin och Sture Friedner

Herr ordförande håller välkomsttal.

Bröderna Lars och Björn Valentin

Nils Stenberg

Brita Mörner och Nils Stenberg

Kerstin Kainz (Westin) och Ewa Säfwenberg

Peter Hellström, Lena Rönnerfält, Hans Wolf

Janne Schaffer

Janne Schaffer

Janne Schaffer

Janne Schaffer

Janne Schaffer och Anita Sybom

Janne Schaffer