Medlemsbladet
Du får vårt medlemsblad med posten två gånger per år. Åtta sidor i färg ger dig rapporter från skolan, information om kommande aktiviteter och reportage från genomförda studiebesök m.m.