Kalendarium (se Program ovan)

Vandring Vasastan med julglögg 15/12.
Se Program-Kalendarium

 
Nytt nummer

 
Tore Donnér
Nu har Blackebergsläraren Tore Donnérs nära 300-sidiga bok ”Från Åby by till Klippans köping” kommit ut, tidigare aviserad på denna plats. Det är en uppdaterad praktvolym utgiven av Klippans hembygdsförening. Boken är ursprungligen hans trebetygsuppsats i geografi vid Lunds universitet 1946 men den har nu försetts med kommentarer och ett omfattande historiskt bildmaterial om bygdens utveckling, inte minst industrin.Tore Donnér (1915-1996) är väl ihågkommen av Blackebergs läroverks elever på 1950-talet, inte minst som lägerskoleledare till just Skåne. Han bodde vid Blackebergs torg. Gamla Blackebergares tidigare ordförande Lennart Walles citeras: ”Lundensare som med stort tålamod och en god portion humor undervisade i biologi och geografi. Under vårterminerna tog han oss ut på exkursioner till Lovön där vi i smågrupper fick bestämma arter och göra klassificeringar av växter. Övningarna avslutades alltid med briljanta sammanfattningar då magister Donnér lät oss (elever) ta del av sina imponerande kunskaper om naturens flora och fauna”.
Den som är intresserad av boken kan vända sig till Mats Pettersson i bokens redaktion: lasakungen@hotmail.com
Boken anmäls i kommande Medlemsbladet, februari 2022.
 
 
 

 

Det här gjorde vi senast

Kunskapspriserna utdelade

Årets kunskapspristagare är nu utsedda på skolan. Eftersom Gamla Blackebergares höstfest i år är uppskjuten sker prisutdelningen vid höstavslutningen. Pristagarna - i Nobels sex prisämnen - får bokstipendier av Gamla Blackebergare. Läs mer här.
 

Blackebergsvandring 20 oktober

Det blev en lyckad och välbesökt vandring i Blackeberg.
Utförlig rapport kommer i nästa nummer av Medlemsbladet.

 


Årsmöte

Den 22 september avhölls årsmötet, rejält senarelagt p.g.a. corona-pandemin och dess restriktioner. Ett tiotal medlemmar hade slutit upp och tillsammans med styrelsen blev vi ca 20 personer. Föreningen bjöd på lättare förtäring efter mötet.

Årsmötesprotokoll kommer att läggas ut på webbplatsen under Arkiv.


Marianne, Marie och Lena bjuder på förtäring.

Det här ska vi göra / Nyhet


 

Vandringar, se Program
 


 

Kom med som medlem
Föreningen är öppen för dig som studerat vid Blackebergs Läroverk/Gymnasium eller i övrigt visat intresse för skolan och dess elever.

Vi har en intressant programverksamhet med goda möjligheter att återknyta kontakten med gamla vänner. Vi har också ett nära samarbete med skolan. Som medlem får du vårt medlemsblad två gånger per år.

Klicka på Bli medlem i menyn ovan!

Studentjubileum
Vi kan hjälpa dig som funderar på att ordna en jubileumsfest. Läs mera.
Kultur i Cornonatider

Hela världen har satts på ¨paus¨ och många av oss har fått tid över.
Efter en tids isolering inser alltfler att tiden också kan användas till något nytt - att det visserligen är bra med en basstruktur för dagen med regelbundet återkommande måltider, promenader och telefonkontakt med familj och vänner men att det också finns möjligheter att till exempel lägga tid på att söka nya vägar att nå kultur och underhållning utan att vistas bland främmande människor.

Klicka här så hittar du förslag på sådana möjligheter.
Om du själv har hittat något som kanske kan vara till glädje för andra får du gärna skicka det till
epost@gamlablackebergare.se