Kalendarium (se Program ovan)

16 februari Vandring i Ulvsunda
16 mars, Årsmöte

Mer information kommer via medlemsmail och i medlemstidningen.

 
Nytt nummer

 
Tore Donnér
Nu har Blackebergsläraren Tore Donnérs nära 300-sidiga bok ”Från Åby by till Klippans köping” kommit ut, tidigare aviserad på denna plats. Det är en uppdaterad praktvolym utgiven av Klippans hembygdsförening. Boken är ursprungligen hans trebetygsuppsats i geografi vid Lunds universitet 1946 men den har nu försetts med kommentarer och ett omfattande historiskt bildmaterial om bygdens utveckling, inte minst industrin.Tore Donnér (1915-1996) är väl ihågkommen av Blackebergs läroverks elever på 1950-talet, inte minst som lägerskoleledare till just Skåne. Han bodde vid Blackebergs torg. Gamla Blackebergares tidigare ordförande Lennart Walles citeras: ”Lundensare som med stort tålamod och en god portion humor undervisade i biologi och geografi. Under vårterminerna tog han oss ut på exkursioner till Lovön där vi i smågrupper fick bestämma arter och göra klassificeringar av växter. Övningarna avslutades alltid med briljanta sammanfattningar då magister Donnér lät oss (elever) ta del av sina imponerande kunskaper om naturens flora och fauna”.
Den som är intresserad av boken kan vända sig till Mats Pettersson i bokens redaktion: lasakungen@hotmail.com
Boken anmäls i kommande Medlemsbladet, februari 2022.
 
 
 

 

Det här gjorde vi senast

Uppsatstävlingen avgjord

Höstterminens julavslutning i Blackebergs gymnasium blev en tillställning fylld av musik, tal och inte minst elever på alla våningsplan i ljushallen. För Gamla Blackebergares del blev det fråga om två stipendieutdelningar av vår ordförande Anders Luthbom. Våra tre prisvinnare i uppsatstävlingen presenterades. Juryns motiveringar framgår av de bifogade diplomen. På pristagarnas konton ligger 3000, 2000 respektive 1000 kronor.

Förstaprisvinnaren Hedda Claesson (bilden) kommer presenteras närmare i nästa nummer av Medlemsbladet i februari. Det förtjänar nämnas att hon är "förstaringare". De övriga två, Ella Widman och Karl Warming, går sista året. Läs mer under Skolsamverkan - Uppsats eller klicka här.

Också våra kunskapspristagare harangerades av Anders Luthbom vid avslutningen. Normalt får de sina priser vid vår höstfest men den blev av kända skäl inte av i år. De har redan tidigare presenterats på vår webbplats.

Läs mer om kunskapspristagarna här.
 

 
Det här ska vi göra / Nyhet

Vandringar, se Program eller klicka här.
 


 

Kom med som medlem
Föreningen är öppen för dig som studerat vid Blackebergs Läroverk/Gymnasium eller i övrigt visat intresse för skolan och dess elever.

Vi har en intressant programverksamhet med goda möjligheter att återknyta kontakten med gamla vänner. Vi har också ett nära samarbete med skolan. Som medlem får du vårt medlemsblad två gånger per år.

Klicka på Bli medlem i menyn ovan eller klicka här!

Studentjubileum
Vi kan hjälpa dig som funderar på att ordna en jubileumsfest. Läs mera.
Kultur i Coronatider

Hela världen har satts på ¨paus¨ och många av oss har fått tid över.
Efter en tids isolering inser alltfler att tiden också kan användas till något nytt - att det visserligen är bra med en basstruktur för dagen med regelbundet återkommande måltider, promenader och telefonkontakt med familj och vänner men att det också finns möjligheter att till exempel lägga tid på att söka nya vägar att nå kultur och underhållning utan att vistas bland främmande människor.

Klicka här så hittar du förslag på sådana möjligheter.
Om du själv har hittat något som kanske kan vara till glädje för andra får du gärna skicka det till
epost@gamlablackebergare.se