Kalendarium (se Program ovan)

Alla programaktiviteter är tills vidare inställda på grund av pandemin.
Vi återkommer med nyheter så fort tillfälle ges via e-post, på webbplatsen och i kommande medlemsblad.

 
Nytt nummer

 
Tore Donnér
Vi söker information om Tore Donnér.

En av de tidigaste lärarna i Blackebergs läroverk var skåningen Tore Donnér som kom till skolan 1951. Mats Pettersson, som är redaktör för Klippans hembygdsförenings tidning, vill nu publicera den trebetygsuppsats i geografi som Tore Donnér lade fram vid Lunds universitet 1946, ”Från Åby by till Klippans köping”. Han söker därför information om honom som lärare.

Tore Donnér var också lärare i biologi. Han var dessutom känd för sina insatser under de lägerskoleresor som skolan ordnade Norden runt på 1950-talet.

Donnér i Blackeberg

Familjen Donnér bodde i Blackeberg. Tore jobbade på vår skola, men började på Kungsholmens läroverk någon gång i mitten av 60-talet. Hans fru Karin jobbade på Blackeberg på deltid under några år i början av 60-talet. De hade en son (Herman) som gick i på skolan under några år. Tore var aktiv i Biologilärarnas förening. Eventuellt kan Susanne Fabrisius , som länge var väldigt aktiv i den föreningen, veta mer. Hon jobbade på S:a Ängby skola.

Bengt Palmlöf

Lägerskolan

I Medlemsbladet 2004 nr 5 omnämns Tore Donnér som ledare för en av skolans lägerskoleresor, till Skåne. Man får inte veta så mycket om honom där men väl om resan och betydelsen av lägerskolan.

Hans Wolf

Den som har något att berätta kan ta kontakt med Hans Wolf, e-post 08370941@telia.com

 
 
 

 

Det här ska vi göra / Nyhet


Årsmöte

Årsmötet kommer inte att kunna genomföras under första halvåret, men förhoppningsvis i höst. Förslag: 22 september i skolans lokaler.
Handlingar återfinnes här.

Det här gjorde vi senast

Retoriktävlingen avgjord

Årets retoriktävling i Blackebergs gymnasium kunde avgöras i skolans hörsal inför jury och en begränsad publik av lärare och elever den 13 april. Temat var ”Jag tror att vi behöver prata”.

Filminspelning av tävlingen

Läs mera om vinnarna

 

Uppsatstävlingen avgjord

Gamla Blackebergares uppsatstävling är nu avgjord precis innan distansundervisningen tog vid. Det var två glada och tacksamma vinnare, berättar biträdande rektor Magnus Silfverstolpe:  prisvinnare blev Alexandra Hell Ringh i SA18A, alltså tredje årskursare med sikte på utspring i vår; hon får 3000 kronor. Ett hedersomnämnande gick till Dilé Aldur, NA20, det vill säga första årskursen. Hon får 1000 kronor. Mer om dem kommer i vårt Medlemsblad i februari.

Alexandra Hell Ringh

Dilé Aldur

Läs mer under Skolsamverkan - Uppsats
 

Kunskapspriserna utdelade

Årets kunskapspristagare i sex prisämnen på Blackebergs gymnasium har nu utsetts, sedan flera år ett samarbete mellan Gamla Blackebergare och skolans bibliotek och lärare. Pristagarna får presentkort i en närbelägen bokhandel. En inbjudan till vår förenings årliga fest får av kända skäl anstå tills vidare.

Läs mer under Skolsamverkan - Kunskap.
 

Vandring vid Alvik

Gamla Blackebergare gjorde sin novembervandring den 18/11 med 13 deltagare. Den blev längre än vandringen i oktober, från Alvik utefter stranden vid Mälaren till Ålsten.
 

Golftävling avgjord

Årets Blackegolf på Sollentuna golfklubb den 26 augusti vanns av Arne Lindgren med 36 poäng tätt följd av Lars Winblad som nådde 35 poäng. Sedan var det ett litet gap till trean Peter Hellström som hamnade på 31 poäng. Litet mer information kommer i Medlemsbladet.

Kom med som medlem
Föreningen är öppen för dig som studerat vid Blackebergs Läroverk/Gymnasium eller i övrigt visat intresse för skolan och dess elever.

Vi har en intressant programverksamhet med goda möjligheter att återknyta kontakten med gamla vänner. Vi har också ett nära samarbete med skolan. Som medlem får du vårt medlemsblad två gånger per år.

Klicka på Bli medlem i menyn ovan!

Studentjubileum
Vi kan hjälpa dig som funderar på att ordna en jubileumsfest. Läs mera.
Kultur i Cornonatider

Hela världen har satts på ¨paus¨ och många av oss har fått tid över.
Efter en tids isolering inser alltfler att tiden också kan användas till något nytt - att det visserligen är bra med en basstruktur för dagen med regelbundet återkommande måltider, promenader och telefonkontakt med familj och vänner men att det också finns möjligheter att till exempel lägga tid på att söka nya vägar att nå kultur och underhållning utan att vistas bland främmande människor.

Klicka här så hittar du förslag på sådana möjligheter.
Om du själv har hittat något som kanske kan vara till glädje för andra får du gärna skicka det till
epost@gamlablackebergare.se