Kalendarium (se Program ovan)

Vandring Ljunglöfska slottet 20/10. Läs mer

 
Nytt nummer

 
Tore Donnér
Vi söker information om Tore Donnér.

En av de tidigaste lärarna i Blackebergs läroverk var skåningen Tore Donnér som kom till skolan 1951. Mats Pettersson, som är redaktör för Klippans hembygdsförenings tidning, vill nu publicera den trebetygsuppsats i geografi som Tore Donnér lade fram vid Lunds universitet 1946, ”Från Åby by till Klippans köping”. Han söker därför information om honom som lärare.

Tore Donnér var också lärare i biologi. Han var dessutom känd för sina insatser under de lägerskoleresor som skolan ordnade Norden runt på 1950-talet.

Donnér i Blackeberg

Familjen Donnér bodde i Blackeberg. Tore jobbade på vår skola, men började på Kungsholmens läroverk någon gång i mitten av 60-talet. Hans fru Karin jobbade på Blackeberg på deltid under några år i början av 60-talet. De hade en son (Herman) som gick i på skolan under några år. Tore var aktiv i Biologilärarnas förening. Eventuellt kan Susanne Fabrisius , som länge var väldigt aktiv i den föreningen, veta mer. Hon jobbade på S:a Ängby skola.

Bengt Palmlöf

Lägerskolan

I Medlemsbladet 2004 nr 5 omnämns Tore Donnér som ledare för en av skolans lägerskoleresor, till Skåne. Man får inte veta så mycket om honom där men väl om resan och betydelsen av lägerskolan.

Hans Wolf

Den som har något att berätta kan ta kontakt med Hans Wolf, e-post 08370941@telia.com

 
 
 

 

Det här ska vi göra / Nyhet


Vandringar, se Program
 

Det här gjorde vi senast


Årsmöte

Den 22 september avhölls årsmötet, rejält senarelagt p.g.a. corona-pandemin och dess restriktioner. Ett tiotal medlemmar hade slutit upp och tillsammans med styrelsen blev vi ca 20 personer. Föreningen bjöd på lättare förtäring efter mötet.

Årsmötesprotokoll kommer att läggas ut på webbplatsen under Arkiv.


Marianne, Marie och Lena bjuder på förtäring.

Kamratstipendiet utdelat

Nu har Gamla Blackebergares kamratstipendium delats ut för tjugoförsta gången och för andra gången under pandemitider. Överraskad och oerhört glad tog Klara Esselin, EK18B, emot priset av vår ordförande Anders Luthbom under avslutningen den 8 juni, strax innan hon skulle ”springa ut”.
Skolans jury hade enats om följande motivering: Under sina tre år på Blackeberg har Klara varit fantastisk på så många sätt. Hon är allt vad Blackebergsandan står för. Hon är alltid trevlig, kommer i tid, håller upp dörrar och ler oavsett vem hon möter i korridorerna. Hon har också ställt upp för skolan och ”promotat” Blackebergs Gymnasium på öppet hus. Alla lärare som haft Klara instämmer i att hon alltid är med och skapar givande lektioner med sina frågor och reflektioner, oavsett om lektionerna sker på plats i skolan eller på distans, och oavsett om de är med hennes egen klass eller i blandade klasser under individuella val. En klasskamrat sa en gång när hon pratade om Klara att ”Hon är nästan omänsklig. Jag är helt säker på att det inte ens finns en pytte- pytteliten del av henne som inte är 100% god”. Det är precis så vi ser Klara, och därför tycker vi att hon är självklar pristagare av det här stipendiet!
Vi får läsa mer om Klara i nästa Medlemsblad i september!
Det måste också nämnas att Gamla Blackebergares uppsatsvinnare i höstas, Alexandra Hell Ringh, ökade sina meriter under avslutningen. Hon tilldelades Almqvistpriset, förstås ärvt från Nya Elementar, och hyllades för sin stilistiska förmåga och för sin personlighet av försteläraren och i svenska Jonas Mejer. 1500 kronor och böcker kan hon nu lägga till Gamla Blackebergspriset på 3000 kronor, säkert välkommet för en nybliven student.

 


 

Kom med som medlem
Föreningen är öppen för dig som studerat vid Blackebergs Läroverk/Gymnasium eller i övrigt visat intresse för skolan och dess elever.

Vi har en intressant programverksamhet med goda möjligheter att återknyta kontakten med gamla vänner. Vi har också ett nära samarbete med skolan. Som medlem får du vårt medlemsblad två gånger per år.

Klicka på Bli medlem i menyn ovan!

Studentjubileum
Vi kan hjälpa dig som funderar på att ordna en jubileumsfest. Läs mera.
Kultur i Cornonatider

Hela världen har satts på ¨paus¨ och många av oss har fått tid över.
Efter en tids isolering inser alltfler att tiden också kan användas till något nytt - att det visserligen är bra med en basstruktur för dagen med regelbundet återkommande måltider, promenader och telefonkontakt med familj och vänner men att det också finns möjligheter att till exempel lägga tid på att söka nya vägar att nå kultur och underhållning utan att vistas bland främmande människor.

Klicka här så hittar du förslag på sådana möjligheter.
Om du själv har hittat något som kanske kan vara till glädje för andra får du gärna skicka det till
epost@gamlablackebergare.se