Kunskapspriset

På initiativ av skolans bibliotekarie inrättades 2013 Kunskapspriset.
Priset delas ut i Nobelprisets sex ämnen: Biologi, Kemi, Litteratur/språk, Ekonomi, Fysik samt Fred.

Pristagare 2021

Biologi: Tora Söderhäll Na19D
   
Fysik: Axel Kinch Na19A
   
Litteratur: Christoffer Godymirski Na19D
   
Ekonomi: Clara Björnum Ek19C
   
Fredspriset: Föreningen SAFE Space
   
Kemi: Klara Nygård Na19D
   

 

Pristagare 2020

Biologi: Linnéa Warming, NA18D
Linnéa har under sina studier i biologi visat djupt engagemang i att skapa sammanhang och förståelse för komplicerade processer. Hon har med sin entusiasm för ämnet och sina frågor främjat inte bara sin egen kunskapsutveckling utan även inspirerat andra till ökat lärande.
   
Kemi: Andreas Tetlie, NA18C
Andreas tilldelas årets kunskapspris i kemi för sitt visade engagemang, sin vetgirighet samt för sin förmåga att förstå komplicerade fenomen.
   
Litteratur/språk: Arash Marandi, NA19C
Arash tilldelas språk- och litteraturpriset efter att ha visat god förmåga att se språkliga mönster och genom dessa förstå och kunna använda nya grammatiska kunskaper. Arash uttrycker sig välformulerat och korrekt samtidigt som har tar stora risker och därmed utvecklar sig snabbt.
   
Fredspris: Allan Edh, SA19B
Alla tilldelas årets fredspris för sin stora generositet mot andra. Han bidrar alltid med sin kunskap för att hjälpa andra och delar alltid det arbete han gör, tillgagn för andra. Allan håller aldrig på något för egen vinning utan uppmuntrar alltid klassen när något känns jobbigt. Allan är en stor anledning till den positiva stämningen in sin klass. Allan belönas också för sitt engagemang i frågor om klimatet och mänskliga rättigheter.
   
Ekonomi: Ebba Gretander, EK18A
Ebba tilldelas årets kunskapspris i ekonomi för sitt goda kamratskap och sin ständigt positiva inställning till elever, lärare och studier. I undervisningen visar hon sig alltid klarsynt, skarpsinnig och omdömesgill, vilket också avspeglar sig i goda insatser och resultat.
   
Fysik: Oskar Lidwall, NA18C
Oskar tilldelas priset i fysik för sitt stora fysikintresse och sina gedigna kunskaper.
   

 

Pristagare 2019

Biologi: Stina Elsell, NA17S
Stina Elsell är en mycket duktig och ambitiös elev, med strålande resultat från både Biologi 1- och Biologi 2-kursen. I den fördjupande klimatkursen har Stina redan visat prov på hög ambitionsnivå, stort intresse, god samarbetsvilja och är därför en mycket värdig vinnare av Kunskapspriset i biologi på alla sätt och vis.

Kemi: Johan Silfverplatz, NA17A
Johan belönas för att han ända sedan årskurs 1 visat intresse för kemi. Han ställer bra frågor, jobbar ambitiöst teoretiskt och praktiskt och visar nu i årskurs 3 vilja att själv undersöka och experimentera i kemin på egen hand. Han visar också fina bestående kunskaper från åk 1 och 2 som han nu kan använda i sitt gymnasiearbete och naturvetenskapliga specialiseringskursen.

Litteratur/språk: Imani Vestin Cantell, NA17D
Hon belönas för sitt stora helt extraordinära litteraturintresse. Trots läxor och examinationer hinner hon en till två romaner i veckan - helst på engelska. Hon analyserar människor och händelser på ett fascinerande sätt, som om du vore betydligt äldre än vad du är, vilket bevisar hur viktigt läsandet är för vår förståelse av den värld vi lever i. Det känns självklart att årets litteraturpris tilldelas Imani Vestin Cantell.

Fredspris: Siri Janson, SA17A
Siri belönas för sitt alltid stora intresse för sin omvärld och sitt stora engagemang på ett vänligt sätt. Hon är mycket omtänksam och bryr sig om andra, såväl elever som lärare. Siri är djupt engagerad i HBTQ-frågor och gör sitt gymnasiearbete om HIV-prevention för homosexuella män i Uganda och i detta arbete har hon kontakt med ugandiska aktivister som arbetar med mänskliga rättigheter. I sitt sätt at utföra denna uppgift, jobbar hon på ett sätt som är en Fredspristagare värdigt.

Ekonomi: Emilia Frykholm, EK17D
Hon belönas för stor kunskapstörst, god analytisk förmåga och fina studieresultat.
 

Fysik: Niklas Önne, Na17D
Niklas belönas för att han - förutom utmärkta kunskaper - har visat ett stort engagemang för att sprida intresset för fysik och alldeles särskilt astronomi på skolan. Han har varit en drivande kraft i astronomiföreningen och dess många uppskattade arrangemang, däribland några mycket intressanta och välbesökta föreläsningar.
 

 

Pristagare 2018

Biologi: Malin Andrée, NA17V
"Malin hjälper till att skapa en god lärmiljö i klassrummet genom att visa sina klasskompisar hur kul det är att lära sig mer. Hon är en kunskapstörstande problemlösare med inställningen att allt går att lösa. Dessa egenskaper är viktiga för den som kommer att lösa framtidens problem."

Kemi: William Nilsson, NA16C
"Priset tillägnas William på grund av hans visade intresse, aldrig sinande nyfikenhet och problematisering kring kemi samt för hans uppvisade goda kunskaper i kemi."

Litteratur/språk: Miranda Jäderling, NA16B
"För att på mycket kort tid tack vare stor motivation och hårt arbete ha tillägnat sig ett helt nytt främmande språk och nu bemästrar alla fem färdigheter vilket kommer att ge möjligheter till fortsatta studier eller yrkesliv i fransktalande länder."

Fredspris: Amanada Wiberg, SA17B
"...är drivande i integrationsprojekt Ung i Stockholm och lägger särskilt fokus på att, privat, knyta kontakter med elever i SPRI-klassen. Hon väljer gärna en tyst och blyg kamrat att arbeta med och hjälper spontant till med översättningar och förklaringar av aktiviteter och ord. Amandas vilja till det och hennes empatiska förmåga har uppmärksammats inte bara av alla i projektet, utan även av dramapedagogen och personalen från Medioteket i Ung i Stockholm centralt."

Ekonomi: Rasmus Rönnberg, Ek16B
"För visat intresse för ämnet såväl på lektioner som i andra sammanhang, och för ett osvikligt engagemang manifesterat i väl genomtänkta frågor, som bidrar till en dynamisk undervisning och bättre förståelse för kamraterna."

Fysik: Gustav Sörnäs, NA16C
"..för ett starkt intresse i kombination med utmärkta resultat och kreativ problemlösningsförmåga inte minst i arbetet med att utveckla en infrastruktur för insamling av data från distribuerade sensorer vid partikelfysiklaboratoriet CERN."

 

Pristagare 2017

Litteratur/Språk
: Wilma Kedhammar

Fred: Rebecca Karlsson / Jämlikhetskomittén

Fysik: Teo Brolin

Kemi: Iman Ebrahim

Ekonomi: Linnea Svanberg

Biologi: Clara Cao

 

Pristagare 2016

Biologi: Wintana Abraham

Fysik: Henrik Kultala

Kemi: Viktor Sparrman

Litteratur/språk: Teodor Elmfeldt

Fredspris/sammhällskunskap: Alicia Krossling

Ekonomi: Gustaf Aniansson

 

Pristagare 2015

Biologi: Veronica Enblom N3d
"För gott handhavande, stor noggrannhet och goda ämneskunskaper. Veronica visar på förmågor som gör att hon kan gå långt inom biologins forskningsområden."

Fysik: Alfred Isaac N3a
"Med stort intresse för fysik startade Alfred förra året en naturvetenskaplig förening och är engagerad i Astronomiföreningen som bland annat använder skolans teleskop."

Kemi: Jonathan Jilg N3a
”Jonathan uppnådde bäst resultat av alla elever i Stockholms kommunala gymnasieskolor i kemiolympiaden. Han driver undervisningen framåt genom att inte nöja sig med de enkla svaren.”

Litteratur/språk: Henrik Åkerberg N2b
”För sin vilja och förmåga att ständigt använda målspråket franska så fort tillfälle ges, samt för sin strävan efter att lära för livet och inte för meritpoängen.”

Fredspris/Samhällskunskap: Tania Toufani S2b
”För sitt engagemang och arbete både i klassrummet och i Jämlikhetskommittén, lyfter och belyser Tania frågor som berör såväl genus som etnicitet i syfte att ifrågasätta stereotyper.”

Ekonomi: Nicole Hoang Nguyen E3b
”Med stort engagemang och vetgirighet tar Nicole till sig undervisningen och förvaltar den i god praktik och analys.”
 


Pristagare 2013

Fysik: Ahmed Al Djaber, N3D
Har visat stort intresse för fysik och nått goda resultat. Hans intresse har lett till att han under sommaren 2013 deltagit i en forskarskola.

Kemi: Moira Ek, N2D
Med ett helhetstänk och en förmåga att se olika perspektiv

Biologi: Erika Bengtsson, N3C
För ett engagemang och nyfikenhet. Erika vågar ifrågasätta och utför samtliga arbeten med mycket hög kvalitet.

Fredspris: Sophia Huda, N2C
Med ett fint engagemang för sina klasskamrater, och ett varmt hjärta och brett leende sprider hon glädje och hjälpsamhet i stort som smått.

Ekonomi: Fredrik Jahn, E3C
För en analytisk och kreativt sinne som är väl insatt i dagsaktuell ekonomisk politik, har han en förmåga att förmedla insikter och kunskaper i en internationell miljö.

Litteratur: Ella Ståhl, S2B
Har visat stort intresse och engagemang för kinesiska och har därför mycket bra kunskaper i språket.
Initiativtagare: Sofie Nilsson