Integritetspolicy och ansvar
Föreningen Gamla Blackebergare - org.nr. 802411-6348 - tycker, att personlig integritet är viktigt och strävar efter, att bara samla in och lagra den information som är nödvändig för våra kontakter med våra medlemmar. Föreningen Gamla Blackebergare är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av personuppgifterna.


Personuppgifter
Föreningen Gamla Blackebergare registrerar och använder medlemmarnas personuppgifter. Föreningen Gamla Blackebergare behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddslagstiftning GDPR. De personuppgifter, som kan komma att behandlas är endast sådana, som direkt lämnats till oss genom registrering som medlem. Det vi vill samla in om dig är: namn, adress- och telefonuppgifter, e-post, avgångsår, avgångsklass, medlemsstatus, kön samt betalningshistorik.


Syfte
Det enda syftet med att lagra dina personuppgifter är, att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden. Vi använder informationen för följande:
• skicka meddelanden om evenemang, som anordnas av föreningen
• distribution av Medlemsbladet
• utskick av faktura gällande medlemsavgiften

Du har rätt att tacka nej till all marknadsföring från oss genom att höra av dig till ordföranden i Föreningen Gamla Blackebergare eller skicka e-post till epost@gamlablackebergare.se.

Föreningen Gamla Blackebergare är att betrakta som en alumniförening, där sammankomster, umgänge, minnesutbyte och utflykter är en bärande del.
Som dokumentation av dessa aktiviteter är bilder på deltagare ett naturligt och uppskattat inslag.


Säkerhet
Vi ser till att din information är säker. Vi har infört rimliga elektroniska och administrativa åtgärder för att se till att din information lagras på ett säkert sätt.


Gallring av uppgifter
Föreningen Gamla Blackebergare sparar dina personuppgifter under fem (5) år efter det, att du utträtt som medlem. Vi vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella. Vi tar bort inaktuella eller på andra sätt felaktiga eller onödiga, personuppgifter.


Dina rättigheter
Om du vill veta vilka personuppgifter, vi har om dig, om du önskar rätta, komplettera eller radera en personuppgift kontakta oss på adressen ovan. Du har också rätt att en gång om året, utan kostnad, få veta vilka personuppgifter vi har om dig och hur vi använder dem. Om du vill ha ett sådant utdrag, skicka en skriftlig förfrågan till oss på adressen ovan. Vi kommer inte att distribuera dina uppgifter till någon annan, om vi inte är skyldiga enligt lag att göra så. Om du vill klaga på hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta Datainspektionen.


Övriga villkor
Vår webbplats, www.gamlablackebergare.se, är en ren informationssida, som du använder på egen risk och under eget ansvar. Innehållet på denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Föreningen Gamla Blackebergare strävar efter hög kvalitet och funktionalitet på denna webbplats, men kan inte ge en garanti för prestanda, aktualitet, fullständighet, lämplighet och riktighet för informationen.


Användning av cookies
Föreningen Gamla Blackebergare använder sig av så kallade cookies på den här webbplatsen. När du besöker vår webbplats, kan därför information lagras på din dator så att den kan kännas igen vid fler besök. Du kan välja, att inte ta emot våra cookies. Det kan dock medföra att funktionaliteten på
vår webbplats försämras. Om du inte vill ta emot cookies, eller vill varnas innan de lagras på din dator, kan du ändra inställningarna i din webbläsare.


Denna policy kan komma att ändras, vilket annonseras på vår webbplats.

Uppdaterad 2019-12-15