Så här blir du medlem i föreningen Gamla Blackebergare

1.    För att bli medlem, betala 200 kr till Plusgiro 117 99 11-1.
1a.  Du kan också välja på att bli ständig medlem genom att betala 3.000 kr till samma konto.
1b.  Om du är student kan du bli juniormedlem under de fem år som förlöper efter examen, till kostnaden 100 kr per år.
Om du betalar elektroniskt och din bank inte ger utrymme för långa meddelandetexter så skriv bara ditt namn.

2. Fyll i uppgifterna i alla rutorna nedan och klicka sedan på Skicka. Uppgifterna skickas till medlemsansvarig i föreningen.

(Byt text i rutan om du vill ändra någon uppgift i ditt medlemskap)

Obligatorisk uppgift markerad med *

Ditt namn *

Din adress *

Postnummer *

Postort *

E-postadress

Telefonnummer
(om du saknar fast telefon, skriv SAKNAS)

Mobilnummer

Examensår

Avgångsklass

Välkommen som medlem!