Årsmöte
Årsmötet hålls normalt i mars varje år. Efter mötet umgås vi över en enkel förtäring som föreningen bjuder på.