Ändra medlemsuppgift

Fyll i dina nya uppgifter nedan. Fyll även i de andra rutorna nedan och klicka sedan på Skicka. Uppgifterna skickas till medlemsansvarig i föreningen.

Obligatorisk uppgift markerad med *

Ditt namn *

Din adress *

Postnummer *

Postort *

E-postadress

Telefonnummer
(om du saknar fast telefon, skriv SAKNAS)

Mobilnummer

Examensår

Avgångsklass

Tack för att du meddelar oss ändring.