Mingel för nya medlemmar 14 februari 2024

Onsdag den 14 februari hade Gamla Blackebergare bjudit in föreningens nytillkomna medlemmar till ett mingel med lite information om vad vi gör för skolan och för oss själva. Bl.a. berättade vice ordförande om hur vi stöttar skolan med stipendier m.m. samt hur föreningen erbjuder olika trevligheter såsom studiebesök, promenader m.m. för oss själva.

En liten skara på fyra nya medlemmar anslöt sig till oss andra i styrelsen. Det bjöds på vin med tilltugg.

Marie N
Programgruppen