Vandring i Hässelby onsdag 15 februari

I februari månad vandrar vi i Hässelby med guiden Lars Hannell, Hässelby hembygdsförening, som berättar för oss om Hässelby förr och nu. Vi startar promenaden vid Åkermyntans centrum, går i den gamla järnvägens riktning till stationen, ser var den gamla snickerifabriken låg och vid Riddersviks gård planeras intaget av vår medhavda matsäck. Vi får också höra mer om handelsträdgårdarna, den gamla affärsgatan med alla sina butiker, Centrum, Folkets hus och gamla Konsum, Brunnsparken och kyrkan. Promenaden avslutas - nära Åkermyntan - i Hässelby museum som ligger i det hus som på sin tid byggdes för att vara kommunalhus i Hässelby köping. Där finns möjlighet att köpa böcker om Hässelby.

Rundvandringen är cirka 2 timmar lång men som vanligt kan kaffepausen och kanske även intressanta frågor påverka tiden.

Tid: Onsdag 15 februari kl. 11.00.

Plats: Framsidan av Åkermyntans centrum där P-plats finns. Från Vällingby: buss 541 till Jakobsberg eller buss 518 mot Kista, bussen tar 7 - 8 min. Hållplats Åkermyntan, sedan kort promenad på några minuter.

Kostnad: Ingen.

Anmälan: Ingen.

Vandringen gick västerut vid Gamla Blackebergares vinterpromenad, till Hässelby och som vanligt en onsdag mitt i månaden (15/2). 21 deltagare hade mött upp en lite grå dag mellan tö och is. Hässelby hembygdsförenings ordförande Lars Hannell visade väg genom ett revir som historien har tilldelat många roller: trädgårdsodling, sophantering, villasamhälle, kulturcentrum, herrgårdssäte med rötter i stormaktstiden (Riddersvik) och en hel del personhistoria. Alla på vår utflykt fick ju gå från Åkermyntan och kom så småningom tillbaka dit.

Kommunikationernas utveckling har genom åren knutit Hässelby till flera omgivande trakter, från början Spånga. Det fanns också båttrafik från Svartsjölandet. Så kom T-banan till och från Bromma. Inte så få gamla Blackebergare har haft hemort i Hässelby. En utförligare rapport kommer i nr 43 av Medlemsbladet.