BESÖK PÅ JUDISKA MUSEET  
 


Våren 2020 blev programpunkten med besöket på Judiska museet snabbt fulltecknad – men inställd av kända skäl. I april gör vi ett nytt försök att besöka den anrika byggnaden vid Tyska stallplan i Gamla stan som blev en mötesplats för judiskt liv i Sverige i slutet på 1700-talet. Judereglementet hade 1782 beskrivit judarnas rättigheter och begränsningar att välja yrke och bostadsort och sedan byggnaden
bland annat varit auktionshus bildades där ett judiskt centrum med den första synagogan 1795 och en religionsskola.

När den nyuppförda synagogan vid Wahrendorffsgatan blev klar 1870
övergick byggnaden vid Tyska stallplan till att vara sjömanskyrka, polisstation och arkitektkontor innan den blev ledig så att Judiska museet som hade grundats 1987 kunde flytta dit från tidigare lokaler på Hälsingegatan. Museet nyinvigdes 2019.

Efter visningen promenerar vi några minuter till restaurangen Under kastanjen där en förbeställd rätt (c:a 140–190 kr) väntar för dem som så önskar.

Tid: Onsdag 20 april 2022. Samling 16.45. Visningen kl. 17.00 – 17.45

Plats: Tyska Stallplan (Själagårdsgatan 19).

Kostnad: 160 kr (icke medlem 180 kr). Betalas på plats, kontant eller swish. Måltiden betalar var och en för sig på restaurangen.

Anmälan: Gärna tidig anmälan men senast 6 april till Lena Rönnerfält, mail aktivitet@gamlablackebergare.se.

Meddela då även om du följer med till Under kastanjen så får du ett menyförslag att välja från.