Besök i Svartbrödraklostrets källare 4 december

I en backe ner mot Österlånggatan i Gamla Stan, på Södra Benickebrinken, bakom en liten svart järndörr, ligger Svartbrödraklostrets källare. Den är
den enda kvarvarande delen av dominikanerklostret som grundades på 1300-talet och upplöstes 1528 sedan Gustav Vasa gjort Sverige protestantiskt.

Klosterbyggnaden i övrigt revs undan för undan, och byggnadsmaterialet återanvändes på Stockholms slott Tre Kronor. Namnet Svartbrödraklostret kommer från den svarta kåpa som dominikanerna bar över sin vita ordensdräkt.

Vi får en guidning i källarrummen med de sju mäktiga tegelvalven och får höra om klostrets intressanta historia.

I klosterkyrkan fanns en berömd altarbild som sades ha undergörande kraft. Människor vallfärdade hit för att be om bot och bättring. Mirakler sägs ha inträffat. Man antar att källaren användes som härbärge för vägfarare och pilgrimer.

Efter visningen går vi till Ristorante da Peppe på Storkyrkobrinken. Det blir tredje gången Gamla Blackebergare har eftersits på da Peppe, ett riktigt stamställe för oss.

Tid: Onsdag 4 december kl 16.15. Visning kl 16.30-17.30.
Plats: Svartbrödraklostrets källare. Samling på Järntorget i Gamla Stan, där guiden hämtar oss.
Kostnad: 130 kr för visningen (150 kr för icke-medlem). Betalas på plats kontant eller swish.
Anmälan: Senast 25 november till Marianne Berggren, e-post aktivitet@gamlablackebergare.se Ange om du vill delta i både visningen och den efterföljande måltiden.