Styrelsen

Peter Hellström

Funktion/Arbetsgrupp: Ordförande, Jubileumsaktiviteter

Varför jag är med i styrelsen

Slumpen, dvs ett möte med Bengt Palmlöf vid det årliga golfmästerskapet, men också ett intresse för skolan som jag minns med glädje från en skoltid på 60-talet som jag upplevde som mycket positiv.

Varför ska flera vara med i föreningen?

Vi ska bli större för att få bättre personella och ekonomiska resurser för att samverka med dagens skola.

Min skoltid

Jag gick i Blackeberg 1960-66, först två år i realskolan och därefter fyra år i gymnasiet som resulterade i en slätstruken studentexamen på den allmänna linjens sociala gren. Jag har fortfarande mycket nära kontakter med några av mina klasskamrater och vi har dessutom lyckats få ihop jubileumsträffar vart femte år med god om än något minskande deltagarantal men vi är faktiskt rätt väl spridda i Sverige och Världen numera.

Min högre utbildning

Ekonomexamen vid Stockholms Universitet 1971

Master of Business Administration vid INSEAD i Frankrike 1974

När jag slutade förvärvsarbeta 2005 började jag åter plugga vid

Stockholms Universitet, där jag nu håller på att slutföra magister kursen i historia samt så smått börjat med statsvetenskap

Mitt yrkesliv

Jag började arbeta som controller för utlandsverksamheten i ett större tekniskt konsultföretag, gled sedan över på ekonomi,personaladministration samt fastighetsförvaltning. Efter tio år i det företaget gick jag över till att arbeta mer renodlat med personaladministration och HR inom byggbranschen som personalchef inom NCC. Jag arbetade största delen av de ca tjugo åren som personalchef på det svenska byggbolaget med som mest ca 18 000 anställda, och det var från den befattningen jag pensionerades 2005.

Familj

Fyra barn, två vuxna, och två hemmavarande fjorton och tolv år gamla. De två yngsta har jag tillsammans med min sambo Ewa.

Fritidsintressen

Det stora intresset som hela familjen har gemensamt är golf. Annars går mycket av tiden åt till de bägge yngsta barnens olika intressen som innebär att man driver någon slags transportrörelse. Sedan är det ju naturligtvis mina studier.

 

Peter Hellström

0706-77 63 12

hellström.nilsson@telia.com

 Föreningen Gamla Blackebergare