Styrelsen

Marianne Berggren

Funktion  Programaktiviteter

Varför är jag med i styrelsen? 

Positivt och väldigt roligt med  kontakten med skolan och gamla kamrater.  Styrelsearbetet fördjupar kontakterna. Blackeberg var en väldigt bra skola, kanske förstod jag inte förrän senare hur bra skolan var.

Varför ska flera  vara medlemmar i föreningen? 

Fler medlemmar ger större tyngd och bättre ekonomi . Dessutom önskar jag att fler gamla blackebergare får uppleva hur trevligt det är att återuppta kontakten med skolan och kamraterna.

Min skoltid 

Fyra år i Abrahamsbergs folkskola.  Åtta år i Blackebergs läroverk med början 1955, fyra år i realskolan och fyra år i gymnasiet, student 1963. Då hette jag Marianne Wangemann.

Min högre utbildning  Fil kand Stockholms Universitet.  Diplomerad från Institutet för högre Kommunikations- och Reklamutbildning, DIHR.

Mitt yrkesliv 

Jag har haft en spännande blandning av statlig och privat verksamhet. Eftersom jag är gift med en svensk diplomat har det varit en annorlunda  yrkeskarriär för mig med ca 17 år utanför  Sverige (Indien, Singapore, Canada och Danmark).  I min ungdom sysslade jag länge med svensk konsumentpolitik, dels på varudeklarationsnämnden, dels på det då, i början av 70-talet,  nya konsumentverket .  Jag hade också en kort anställning inom det psykologiska försvaret och fick mitt första möte med svenskt näringsliv i en tjänst på AGA på Lidingö som ansvarig för  AGA Expo, den utställningshall med programverksamhet som fanns där och då.  Under  andra hälften av 80-talet var jag som chef för Stiftelsen Bästkusten  turistchef i mellersta Bohuslän. Vid mitten av 90-talet blev  jag chef för Canadian Swedish Business  Association och byggde tillsammans med svenska företag  upp denna  kandensisk-svenska organisation  och pendlade mellan Stockholm och Ottawa. De sista tio åren före pensioneringen arbetade jag på regeringskansliet,  på näringsdepartementets internationella sekretariat, med  statsrådens internationella resor och besök.

Marianne Berggren

0708 74 05 06, 08-30 33 58

kmarianneberggren@hotmail.com

 Föreningen Gamla Blackebergare