Styrelsen

Lennart Holmqvist

Funktion/Arbetsgrupp:

Kommunikation med medlemmarna via epost, distrubutionsansvarig för medlemstidningen samt arbete med rekrytering och jubileer.

Varför skall det vara fler medlemmar i föreningen:

Ju fler vi är - ju livaktigare kan vi vara.

Varför jag är med i styrelsen:

Det började med att jag ingick i den festkommittè som arrangerade det mycket lyckade 40-årsjubileet för oss som tog studenten 1965. Då kom jag i kontakt med Bengt Palmlöf, som ingår i föreningens valberedning. Bengt tyckte då, att jag som nybliven pensionär skulle ha någon meningsfull sysselsättning. Han menade då naturligtvis ett styrelseuppdrag som sedermera visade sig vara föreningens skattmästare. Min erfarenhet av dylik verksamhet var då näst intill obefintlig, men jag tycker nu att jag lärt mig det hela och har ett gott grepp om vårt ekonomiska läge. Vidare tycker jag det är roligt, att ha fått kontakt med skolan igen och framför allt med gamla kamrater. Och det är nu i mogen ålder, som jag inser vilken betydelse Blackebergs realskola och gymnasium hade för mig och vilken bra start i livet skolan gav mig.

Min skoltid:

Efter fyra år i Norra Ängby folkskola lyckades jag komma in i läroverket. Och läroverket i fråga var realskolan vid Blackebergs gymnasium. På den tiden var realskolan femårig och man kunde gå vidare till gymnasiet efter klass fyra. Den vägen följde jag men avverkade det fyraåriga gymnasiet på fem år eftersom jag tog två år på mig, att komma igenom tredje ring. Men till slut kunde även jag, efter nio år i skolan, lämna den med en vit mössa på huvudet.

Min högre utbildning:

Året efter studenten tillbringade jag i kronans kläder vid I 21 i Sollefteå. Därefter läste jag in matematiska linjens matte och var tillbaka i Blackeberg och gick upp i studenten på nytt. Tanken var att sedan läsa vidare på KTH där jag också gick en termin innan jag insåg, att mina små grå inte riktigt räckte till för detta. Sedan följde en sökande tid, då jag inte riktigt visste vad jag skulle ägna mig åt. Jag hade några olika verkstadsjobb, gick på en ADB-kurs (data hette så på den tiden) och lyckades hösten 69 komma in på Luftfartsverkets flygledarskola. Denna låg vid denna tidpunkt vid Bromma flygplats vilket passade mig utmärkt. Jag var nämligen gift sedan ett år tillbaka och vi bodde i en tvåa i Åkeshov. Flygledarutbildningen tog drygt två år och därefter fick jag jobb på flygtrafikledningen på Arlanda flygplats.     

Mitt yrkesliv:

På Arlandas flygtrafikledning hade jag behörighet att jobba i tornet och på inflygningskontrollen. Tornet handhar trafiken på själva flygplatsen och i dess omedelbara närhet och inflygningskontrollen sköter trafiken i Stockholms terminalområdet. Det betyder grovt räknat luftrummet över Uppland och Sörmland. På Arlanda stannade jag till 1992 då jag sökte och fick en tjänst på Skavsta flygplats i stället. Skavsta hade då börjat sin fantastiska tillväxt och behövde flygledare i tornet. Och här blev jag kvar tills det var dags att säga adjö till arbetslivet i Januari 2005. Som flygledare har man förmånen att gå i pension redan vid 60 års ålder.   

Familj:

Jag är gift med Tua, en sjuksköterska från Lidingö, sedan 1968 och 1971 föddes Anders och 1973 kom Johan. Båda pojkarna är idag ingenjörer. 2005 blev jag farfar då Anders och hans fru Johanna fick sin första pojke Sixten och 2007 gjorde Albin mig och Tua till innehavare av två barnbarn. 2010 gifte Johan sig med sin Sakura och på hösten samma år föddes Klara. Vi är alltså nu stolta farföräldrar till tre barnbarn.

Lennart Holmqvist

0705-27 10 31

lennartholmqvist@spray.se

 Föreningen Gamla Blackebergare

Fritidsintressen:

Mina stora intressen är att segla och att köra motorcykel. Detta innebär, att det även går åt mycket tid till service av båt och cyklar (i nuläget 3 st.). Sedan gillar jag att skruva och meka med det mesta och hitta smarta lösningar till problem som dyker upp. Samt att gymnastisera min hjärna med inte alltför svåra suduko och korsord. Och att läsa böcker förståss.