Styrelsen

Lena Rönnerfält

Funktion/Arbetsgrupp: Rekrytering och stöd för jubilarer samt programaktiviteter.

Varför är jag med i styrelsen:

Har först som vuxen förstått hur viktig och formande skoltiden egentligen var. Vill att föreningen skall bli känd även för dagens elever så att de förstår och uppskattar sin skoltid  till fullo redan nu och förhoppningsvis ser att skolåren är plattformen de skall stå på  framöver i livet. Föreningens existens bekräftar att så varit fallet för tidigare generationers elever.

Varför skall det vara fler medlemmar i föreningen:

Större förening - större uppmärksamhet.

Min skoltid:

Student 1963 på reallinjens biologiska gren vid Högre allmänna läroverket i Blackeberg

Lena Rönnerfält

070-363 25 91

lena.ronnerfalt@telia.com

Min högre utbildning:

Fullgjort medicinstudier vid Karolinska Institutet efter studenten, leg.läkare 1971.

1976 specialist i dermatologi ( hudsjukdomar) efter arbete och studier vid Hudkliniken Karolinska sjukhuset i Solna

Mitt yrkesliv:

1973-1987 arbetat vid Hudkliniken KS, huvudsakligen med sjukvård men även haft undervisning samt skrivit vetenskapliga artiklar.

Sedan 1987 privatpraktiserande läkare på en stor hudläkarmottagning i Stockholm, ansluten till Praktikertjänst.

Numera pensionerad.

Familj:

2 vuxna barn, civilekonomer

Fritidsintressen: Försöker ta igen lite "humaniora" som jag ju missat pga ett yrkesliv som naturvetare.

Övrigt: Eg inte så mycket att tillägga men folk brukar ju skriva om oanad talang. I mitt fall är det att jag är bra på att brodera på mina sommarsemestrar! Har blivit ett antal pallar med åren.

 Föreningen Gamla Blackebergare