Styrelsen

Lars Valentin

Varför är jag med i styrelsen:

Under senare år har jag samarbetat med styrelsen i jubileumsfrågor. När det blev en ledig plats i styrelsen 2018 så kandiderade jag och blev antagen. Nu ska jag ta över ansvaret för medlemsregister och kommunikation med medlemmar. Det känns bra att kunna göra lite ideell nytta.


Varför ska flera vara medlemmar i föreningen:

Det kamratskap som uppstod under skoltiden är långlivat, och därför ska fler vara medlemmar för att lättare kunna hålla kontakt och även träffas under trevliga former på utflykter, visningar och sammankomster.


Min skoltid:

Första skolåret gick jag i Riksby folkskola men flyttade snart till skolan i Södra Ängby och därefter Blackebergs folkskola följt av realskola i Blackebergs läroverk. Sedan ytterligare fyra år i samma skola på gymnasiets reallinje, matematisk gren, med studentexamen 1963.

Efter militärtjänst på S1 (signaltrupperna) i Uppsala följde studier på KTH (elektro/teleteknik) med examen 1970.


Mitt yrkesliv:

Utvecklingslaboratorium elektronik, projektledare i olika positioner, gymnasielärare fysik och data på Franska Skolan parallellt med verksamhet i eget företag som konsult för mindre firmor och privatpersoner i datafrågor (fortfarande aktiv om än i mindre skala).


Familj:

Gift sedan 1972, tre barn (som alla gått igenom KTH) och sex barnbarn som förgyller tillvaron. Bor i Åkersberga nordost om Stockholm sedan 1974. Reser gärna och ofta både i Sverige och runtom i världen.


Annat föreningsliv:

Åkersberga Trädgårdssällskap, Österåkers Hembygdsförening, Frisk o Fri från Ätstörningar, Sällskapet Årsföreningarna.


Fritidsintressen: Försöker ta igen lite "humaniora" som jag ju missat pga ett yrkesliv som naturvetare.

Lars Valentin

070-5408848

lars.valentin@erpe.se


 Föreningen Gamla Blackebergare