Föreningen Gamla Blackebergare

Styrelsen

Hans Wolf

Varför är jag med i styrelsen?

Roligt! Bananskal från fotograffunktion i Medlemsblad 1 till ansvar för tidningen från nr 2.

Varför ska flera vara medlemmar i föreningen?

I och för sig kan vi vara 25 medlemmar om alla är aktiva. Men vi behöver vara många fler för att ge föreningen tyngd och resurser, kunna finansiera både eventuellt kostnadskrävande program och bygga upp en bas för stöd till skolan.

Min skoltid: Södra Ängby skola 4 år, Blackebergs gymnasium 8 år till studentexamen på latinlinjen 1957

Funktion/Arbetsgrupp: Redaktör Medlemsbladet

Mitt yrkesliv: Studieledare, resesekreterare, journalist. Medarbetare i Göteborgs Handels och Sjöfarts-Tidning (ledar- och kultursidan) 1970-73, Dagens Nyheter 1974-2004: musikkritiker, radio- och TV-krönikör, På Stan, familjeredaktionen (chef där 1996-2001).

Familj: systers familj med syskonbarn och syskonbarnbarn

Hans Wolf

08-37 09 41

08370941@telia.com

Min högre utbildning: Juridik, statskunskap

Fritidsintressen: Fotografering, annars rätt oskiljaktigt från yrkesroll (historia).