Styrelsen

Göran Mattisson

Funktion: Skattmästare

Varför jag är med i styrelsen

Gamla Blackebergare har två viktiga huvuduppgifter: samla ”gamla” elever, som gått i Blackeberg gymnasium samt uppmuntra dagens elever med stipendier i olika ämnen. Tycker det är viktigt att föreningen finns och fortlever.

Varför skall fler vara med i föreningen?

Ju fler vi blir desto mer kan vi premiera morgondagens Gamla Blackebergare och ju fler lockande evenemang kan göras för dagens Gamla Blackebergare; en positiv spiral.

Min skoltid

Jag började 1956 i klass 1.5 F i realskolan, som då var inhyst i bottenvåningen (senare musiksalar) i ett hyreshus ovanför Blackeberg Gymnasium. Avlade realexamen 1961. Fortsatte sedan i gymnasiet; reallinjen matematisk gren och tog studenten 1965. Under min skoltid sysslade jag mest med lagidrotter och deltog i skollaget i: ishockey, fotboll och basket.

Min högre utbildning

Efter militärtjänst i Stockholm (I1) läste jag ett år matematik på Stockholm universitet, men läkarstrejker och annat gjorde, att jag avbröt mina studier utan examen.

Mitt yrkesliv

Jag började mycket tidigt med ADB - Statistiska Centralbyrån -  i en mycket omogen marknad 1967. Har sedan dess varit anställd i ett antal bolag, där jag varit delägare i de flesta. Arbetet har till en del bestått i konsultverksamhet i Sverige och andra länder. Mest tid har jag dock ägnat åt utveckling av olika sökmotorer, vilka används i både Sverige och övriga världen. Detta har gjort att jag arbetat för många olika företag - som konsult - och i många olika länder. Slutade arbeta vid 68 års ålder och är nu endast kvar som styrelseordförande i mitt ”sista” bolag Softbool AB.

Familj

Två söner båda civilekonomer i enda äktenskapet. Fem barnbarn.

Fritidsintressen

Spelar golf och åker långfärdsskridskor samt har även ”tagit upp” basketball tillsammans med bland annat andra Gamla Blackebergare. Läser en del och gillar teater. Ett annat intresse som tar mycket tid är naturligtvis barnbarn.

 

Göran Mattisson

08-269577

gm269577@gmail.com

 Föreningen Gamla Blackebergare