Föreningen Gamla Blackebergare

Vad vi gör:

Medlemsblad 

Programaktiviteter

Jubileumsträffar

Elevstipendium 

Skolsamverkan

Bilder


Kontakta oss

Samarbete med skolan

 

Vi har ett nära samarbete med skolan. Det kan handla om ”föreläsning” i olika ämnen, stöd i yrkesvägledning, praktikplatser och studiebesök - för att nämna några exempel.

Vi vill verka för ökade kontakter mellan olika generationer av elever. Vi hoppas kunna bygga upp ett mentorskapsprogram.

Kontaktperson i styrelsen
Bengt Palmlöf