Många bidrag på temat Det möjligas konst


Bland 37 uppsatser valde Gamla Blackebergares jury valt ut sex bidrag i årets uppsatstävling.
Från vänster till höger Sofia Andersson, Jakob Wågnert, Rasmus Åsberg, Alexandra Ringh, Hilma Bergius och Rebecca Högberg


Första pris 3.000 kr

Rasmus Åsberg

För en fin framställning av det möjligas konst från fattig-Sverige till folkhemmet.

Läs hans bidrag.


Andra pris 2.000 kr

Alexandra Ringh

Vår tids ödesfråga – miljön – väl sammanfattad när det möjliga blir ett måste.

Läs hennes bidrag.


Delat tredje pris 1.000 vardera

Hilma Bergius

För en välskriven berättelse om flykt från mörker till ljus när havet öppnar sig.

Läs hennes bidrag.


Rebecka Högberg

För en god bild av en välkänd flickas kamp – som kan verka omöjlig men inte borde vara det.

Läs hennes bidrag.


Hederspris 500 kr vardera

Sofia Andersson

För en fascinerande exposé om det som ter sig helt omöjligt idag men kanske inte i framtiden.

Läs hennes bidrag.


Jakob Wågnert

För en välformulerad essä där skribenten identifierat ursprunget till tesen om det möjligas konst och knutit det till dagens verklighet.

Läs hans bidrag.


Samtliga i SA18A


I juryn:

Peter Hellström, tidigare ordförande i Gamla Blackebergare

Jannecke Schulman, tidigare informatör Riksradion, SIS och KTH.

Hans Wolf, tidigare journalist DN Föreningen Gamla Blackebergare