Kunskapspriset

På initiativ av skolans bibliotekarie inrättades 2013 Kunskapspriset. Priset delas ut i Nobelprisets sex ämnen: Biologi, Kemi, Litteratur/språk, Ekonomi, Fysik samt Fred.

Pristagare 2018

Biologi: Malin Andrée, NA17V
"Malin hjälper till att skapa en god lärmiljö i klassrummet genom att visa sina klasskompisar hur kul det är att lära sig mer. Hon är en kunskapstörstande problemlösare med inställningen att allt går att lösa. Dessa egenskaper är viktiga för den som kommer att lösa framtidens problem."

Kemi: William Nilsson, NA16C
"Priset tillägnas William på grund av hans visade intresse, aldrig sinande nyfikenhet och problematisering kring kemi samt för hans uppvisade goda kunskaper i kemi."

Litteratur/språk: Miranda Jäderling, NA16B
"För att på mycket kort tid tack vare stor motivation och hårt arbete ha tillägnat sig ett helt nytt främmande språk och nu bemästrar alla fem färdigheter vilket kommer att ge möjligheter till fortsatta studier eller yrkesliv i fransktalande länder."

Fredspris: Amanada Wiberg, SA17B
"...är drivande i integrationsprojekt Ung i Stockholm och lägger särskilt fokus på att, privat, knyta kontakter med elever i SPRI-klassen. Hon väljer gärna en tyst och blyg kamrat att arbeta med och hjälper spontant till med översättningar och förklaringar av aktiviteter och ord. Amandas vilja till det och hennes empatiska förmåga har uppmärksammats inte bara av alla i projektet, utan även av dramapedagogen och personalen från Medioteket i Ung i Stockholm centralt."

Ekonomi: Rasmus Rönnberg, Ek16B
"För visat intresse för ämnet såväl på lektioner som i andra sammanhang, och för ett osvikligt engagemang manifesterat i väl genomtänkta frågor, som bidrar till en dynamisk undervisning och bättre förståelse för kamraterna."

Fysik: Gustav Sörnäs, NA16C
"..för ett starkt intresse i kombination med utmärkta resultat och kreativ problemlösningsförmåga inte minst i arbetet med att utveckla en infrastruktur för insamling av data från distribuerade sensorer vid partikelfysiklaboratoriet CERN."

 

Pristagare 2017

Litteratur/Språk
: Wilma Kedhammar

Fred: Rebecca Karlsson / Jämlikhetskomittén

Fysik: Teo Brolin

Kemi: Iman Ebrahim

Ekonomi: Linnea Svanberg

Biologi: Clara Cao

 

Pristagare 2016

Biologi: Wintana Abraham

Fysik: Henrik Kultala

Kemi: Viktor Sparrman

Litteratur/språk: Teodor Elmfeldt

Fredspris/sammhällskunskap: Alicia Krossling

Ekonomi: Gustaf Aniansson

 

Pristagare 2015

Biologi: Veronica Enblom N3d
"För gott handhavande, stor noggrannhet och goda ämneskunskaper. Veronica visar på förmågor som gör att hon kan gå långt inom biologins forskningsområden."

Fysik: Alfred Isaac N3a
"Med stort intresse för fysik startade Alfred förra året en naturvetenskaplig förening och är engagerad i Astronomiföreningen som bland annat använder skolans teleskop."

Kemi: Jonathan Jilg N3a
”Jonathan uppnådde bäst resultat av alla elever i Stockholms kommunala gymnasieskolor i kemiolympiaden. Han driver undervisningen framåt genom att inte nöja sig med de enkla svaren.”

Litteratur/språk: Henrik Åkerberg N2b
”För sin vilja och förmåga att ständigt använda målspråket franska så fort tillfälle ges, samt för sin strävan efter att lära för livet och inte för meritpoängen.”

Fredspris/Samhällskunskap: Tania Toufani S2b
”För sitt engagemang och arbete både i klassrummet och i Jämlikhetskommittén, lyfter och belyser Tania frågor som berör såväl genus som etnicitet i syfte att ifrågasätta stereotyper.”

Ekonomi: Nicole Hoang Nguyen E3b
”Med stort engagemang och vetgirighet tar Nicole till sig undervisningen och förvaltar den i god praktik och analys.”
 


Pristagare 2013

Fysik: Ahmed Al Djaber, N3D
Har visat stort intresse för fysik och nått goda resultat. Hans intresse har lett till att han under sommaren 2013 deltagit i en forskarskola.

Kemi: Moira Ek, N2D
Med ett helhetstänk och en förmåga att se olika perspektiv

Biologi: Erika Bengtsson, N3C
För ett engagemang och nyfikenhet. Erika vågar ifrågasätta och utför samtliga arbeten med mycket hög kvalitet.

Fredspris: Sophia Huda, N2C
Med ett fint engagemang för sina klasskamrater, och ett varmt hjärta och brett leende sprider hon glädje och hjälpsamhet i stort som smått.

Ekonomi: Fredrik Jahn, E3C
För en analytisk och kreativt sinne som är väl insatt i dagsaktuell ekonomisk politik, har han en förmåga att förmedla insikter och kunskaper i en internationell miljö.

Litteratur: Ella Ståhl, S2B
Har visat stort intresse och engagemang för kinesiska och har därför mycket bra kunskaper i språket.
Initiativtagare: Sofie Nilsson