Integritetspolicy

Föreningen Gamla Blackebergare registrerar och använder medlemmarnas personuppgifter. Vibehandlar personuppgifter i enlighet med EU:s

dataskyddslagstiftning GDPR. De personuppgifter, som kan komma att behandlas är endast sådana, som direkt lämnats till oss genom registrering som medlem.


Läs mer om vår hantering av personuppgifter i vår Integritetspolicy.

 Föreningen Gamla Blackebergare