Julbord på skolan 14 december

Till det mycket humana priset av 50 kronor kan vi äta julbord i skolans matsal. Samling vid skolans huvudingång klockan 12.30 den 14 december.

 

Väl mött 2018

I och med jullunchen är träffarna för föreningens medlemmar avslutade för 2017. Styrelsen vill tacka alla för visat engagemang och önska samtliga en god jul och ett gott nytt år och väl mött till nästa års arrangemang.

 

Vi återkommer med vårprogram i nästa nummer av Medlemsbladet och här på hemsidan förstås.

 

 

 

Uppsatstävlingen

 

 

Vi fick in 52 bidrag till vår uppsatstävling för skolans elever på temat

 

Fritt ord – till varje pris?

 

Priser och hedersomnämnanden delas ut på skolavslutningen. I juryn sitter Hans Wolf, Peter Hellström och Jannecke Schulman.

Där gamla vänner möts

Föreningen är öppen för alla, som studerat vid Blackebergs Läroverk/ Gymnasium eller i övrigt visat intresse för skolan och dess elever.

 Föreningen Gamla Blackebergare