Föreningen Gamla Blackebergare

Vad vi gör:

 Medlemsblad 

Programaktiviteter

Jubileumsträffar

Elevstipendium 

Skolsamverkan

Bilder

 

Kontakta oss

1963/64       skicka klasskort till lennartholmqvist@spray.se

 

 

1 a  2 a  3 a  4 a  5 a     A I a   A II a   A III a   A IV a   L I      R I        R II a    R III a    R IV a   

                          5 b     A I b   A II b   A III b              L II                  R II b    R III b     R IV b 

                          5 c                                                 L III                R II c    R III c     R IV c

                          5 d                                                 L IV                R II d    R III d    R IV d

                          5 e

                          5 f                                                  L IV 31 år senare

                          5 g        

                             

               50-årsjubileum för studenter 1963

 

     AIVa 1   AIVb 1   LIV 1   RIVa 1   RIVb 1   RIVc 1   RIVd 1

     

     AIVa 2   AIVb 2   LIV 2   RIVa 2   RIVb 2   RIVc 2   RIVd 2