Föreningen Gamla Blackebergare

Vad vi gör:

 Medlemsblad 

Programaktiviteter

Jubileumsträffar

Elevstipendium 

Skolsamverkan

Bilder

 

Kontakta oss

1961/62      skicka klasskort till lennartholmqvist@spray.se

 

1 a    2 a    3 a    4 a  5 a        A I a    A II a    A III a    A IV a

1 b    2 b                   5 b        A I b    A II b

                                5 c

 

L I     L II     L III     L IV        R I a    R II a    R III a    R IV a

                                          R I b    R II b    R III b    R IV b

                                          R I c    R II c     R III c    R IV c

                                                                 R III d

 

                                  Studentkullen 1962

                                  Studentkullen -62  år 1993