Bli medlem

För att bli medlem, betala 150 kr till PG 117 99 11-1.

 

Du kan också erhålla ett ständigt medlemskap genom att betala 2.250 kr till samma plusgirokonto. Ange namn, examensår, klass, adress och gärna eventuell e-post.

 

Om du betalar elektroniskt och din bank inte ge utrymme för långa meddelandetexter så skriv bara ditt namn. Skicka sedan en e-post till Göran Mattisson gm269577@gmail.com med övriga uppgifter.

 

Väkommen!

 

 Föreningen Gamla Blackebergare