Föreningen Gamla Blackebergare

Vad vi gör:

Medlemsblad 

Programaktiviteter

Jubileumsträffar

Elevstipendium 

Skolsamverkan

Bilder

 

Kontakta oss

Programaktiviteter

 

Vi har en väl utvecklad programverksamhet. Följ med på trevliga promenader, intressanta studiebesök eller populära musikevenemang. Vi anordnar också en traditionsenlig höstfest med underhållning varje år i november. En fest som är öppen för alla, såväl medlemmar som icke medlemmar.

 

Kontaktpersoner i styrelsen är
Marianne Berggren
Kerstin Eliasson
Lena Rönnerfält