Väl mött 2018

I och med jullunchen är träffarna för föreningens medlemmar avslutade för 2017. Styrelsen vill tacka alla för visat engagemang och önska samtliga en god jul och ett gott nytt år och väl mött till nästa års arrangemang.

 

Vi återkommer med vårprogram i nästa nummer av Medlemsbladet och här på hemsidan förstås.

 

 

 

Många bidrag på temat Fritt ord - till varje pris?

 

Bland 52 uppsatser hade Gamla Blackebergares jury valt ut sju bidrag i årets uppsatstävling. Föreningens nye ordförande Anders Luthbom delade ut priserna till mycken acklamation och stort jubel bland alla eleverna vid skolavslutningen den 21 december. Alla pristagarna var på plats.

 

Utdelningen inramades av musik och tal och en superb show på temat Evert Taube och julen med den scen- och sångbegåvade ekonomiläraren Petter Jenner.

 

 

Från vänster: Hanna Pettersson, David Demir, Ella Kettunen och Lisa Nytell, Erik Orrje, Benjamin Tjäder och Selma Rezagic.

 

Första pris 3.000 kr

Benjamin Tjäder

För en aktuell, beläst och genomtänkt essä om fakta och sanning i gamla och i nya tider.

Läs hans bidrag

 

Andra pris 2.000 kr

Erik Orrje

För en engagerad plädering för yttrandefrihet, som rättighet och som idébas.

Läs hans bidrag

 

Tredje pris 1.000 kr

Selma Rezagic

För en originell genomgång av olika tänkbara drivkrafter för det fria ordet.

Läs hennes bidrag

 

Hederspriser (utan inbördes ordning) 500 kr vardera

David Demir

För en behövlig återblick på en mörk tid när yttrandefrihet kunde ha högsta tänkbara pris.

Läs hans bidrag

 

Ella Kettunen

För en välskriven berättelse om hur kampen för bättre livsvillkor bekämpas av makthavarna.

Läs hennes bidrag

 

Hanna Petersson

För en aktuell och väl utformad analys om gräns och villkor för yttrandefrihet och tolerans.

Läs hennes bidrag

 

Lisa Nytell

För en kritisk granskning av gränsen mellan lögn och sanning, rätt och fel.

Läs hennes bidrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Där gamla vänner möts

Föreningen är öppen för alla, som studerat vid Blackebergs Läroverk/ Gymnasium eller i övrigt visat intresse för skolan och dess elever.

 Föreningen Gamla Blackebergare